Widowisko muzyczne nawiązujące do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

W grudniu 1981 roku Naczelna Rada Ocalenia Narodowego, z Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziła w Polsce Stan Wojenny. Brak demokracji, ograniczenie warunków bytowych, godzina policyjna, represje, internowania, strajki stały się powszechnym zjawiskiem tamtego okresu.  Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów życia  w tamtych niełatwych czasach były kolejki po wszelkie artykuły. Ludzie stali w nich dniami i nocami, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Z tych wspólnie spędzanych godzin i wspólnie przeżywanych trudności, rodziło się poczucie wspólnoty.

Punktem wyjścia widowiska jest kolejka, w której mamy pełny przekrój społeczeństwa. To tam rodzą się pewne tematy, hasła, które zapalają ludzi do działania, do buntu przeciwko komunistycznej władzy. Wspominana jest pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, pojawiają się działacze „Solidarności”, wspominana jest postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Idee niezależności, samorządności, wolności słowa, czy prawa do strajków mieszają się z pacyfistycznym nawoływaniem do rozsądku i pokoju. Kolejka przeradza się w manifestację niezadowolenia z warunków życia i żądania zmiany panującego ładu politycznego. Reakcją na to wydarzenie jest interwencja aparatu państwa- wprowadzenie stanu wojennego. Pojawia się ZOMO. 

W widowisku poruszymy wątki życia w kraju lat 80- tych: kolportaż podziemnej prasy, książek itp. , udział w nielegalnych koncertach, spotkaniach…Co pewien czas atmosferę niepokoju wprowadzają syreny i megafonowe komunikaty MO („zgromadzenie jest nielegalne”, „rozejść się”, „organizatorzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i surowo ukarani” itp.). Kiedy pada komunikat o zniesieniu stanu wojennego i o drugiej wizycie papieża, wybucha entuzjazm, połączony z niedowierzaniem w lepsze jutro.

Widowisko będzie miało charakter edukacyjno- historyczny. W scenariuszu znajdą się najważniejsze informacje dotyczące przyczyn wprowadzenia, przebiegu i skutków stanu wojennego. Będą oficjalne komunikaty władz PRL-u, fragmenty homilii Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, kazań ks. Jerzego Popiełuszki, a także teksty kultury, które podtrzymywały naród na duchu. Nowoczesne wizualizacje oraz współczesne aranżacje sprawią, że widowisko stanie się atrakcyjną formą edukacji młodych ludzi. Planujemy zaangażować grupy rekonstrukcyjne odtwarzające klimat manifestacji, strajków, ważnych wydarzeń. Scenariusz dopełniony zostanie piosenkami autorstwa Romana Kołakowskiego, Krzysztofa Kelusa, Jacka Kaczmarskiego śpiewanych przez wybitnych artystów sceny Polskiej. Towarzyszyć im będzie grająca ,,na żywo” orkiestra oraz tancerze współcześni.

W widowisko chcemy zaangażować aktorów i wokalistów (m. in. Damian Łukawski, Agata Klimczak- Kołakowska, Michał Chorosiński, Monika Węgiel, Ewa Serwa, Natalia Sikora, Leszek Zduń), muzyków (zespół Teatru Piosenki pod kierownictwem muzycznym Grzegorza Bukowskiego), zespół taneczny ,,Inwencja” pod kier. Angeliki Skowronek, zespół Teatru Piosenki, a także grupy rekonstrukcyjne.

Scenariusz, reżyseria: Leszek Zduń

Kierownictwo muzyczne: Grzegorz Bukowski

Kierownictwo techniczne: Marcin Kocik

Choreografia: Angelika Skowronek

Produkcja artystyczna: Agata Klimczak- Kołakowska, Fundacja im. Romana Kołakowskiego.